Cửa hàng
Phân trang nhựa `12 màu

Chia file nhựa 12 màu

Mô tả sản phẩm

– Chất liệu: Bìa màu, định lượng: 124-350 gsm

– Màu: 12 màu.

– Kích cỡ chuẩn: 22.3×29.7cm

– Tiêu chuẩn: Chia file đục sẵn 11 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhiều loại cặp tài liệu.