Cửa hàng
Phân trang giấy 5 màu
IMG_1911-300x300

Chia file giấy 05 màu

Mô tả sản phẩm

– Chất liệu: Bìa màu, định lượng: 124-350 gsm

– Kích cỡ chuẩn: 22.3×29.7cm

– Màu: 5 màu.

– Tiêu chuẩn: Chia file đục sẵn 11 lỗ theo tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với nhiều loại cặp tài liệu.