Cửa hàng
IMG_1832
IMG_1833IMG_1834

Bút Bảng Trắng FO-WB03

Những lưu ý đặc biệt khi bảo quản, trưng bày và vận chuyển sản phẩm
1. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm bút lông bảng:
Luôn đặt bút theo hướng nằm ngang, không đặt đầu bút hướng lên hoặc
hướng xuống để tránh tình trạng nhạt mực.
2. Lưu ý đặc biệt đối với nhóm sản phẩm bút sáp:
Không lưu trữ, chất xếp, vận chuyển và trưng bày sáp ở nơi có nhiệt độ cao lớn
hơn 37
oC trong thời gian dài sẽ làm cho bút sáp bị mềm, biến dạng và có thể suy
giảm về chất lượng.
3. Lưu ý đặc biệt đối với sản phẩm màu nước, bình mực bút lông bảng, mực bút
lông dầu và mực bút máy:
Chất xếp phải đúng chiều để tránh có nguy cơ bị đổ, lem ra nắp, hư hại sản
phẩm.
Đặc biệt đối với bình mực bút lông bảng và bình mực bút lông dầu cần tránh xa
nguồn nhiệt.

Mô tả sản phẩm

Bút Bảng Trắng

FO-WB03

Nét Đậm: 2.5mm

Màu: Xanh – Đỏ – Đen

Hộp: 10 bút